KRTNÍK/KOOKI

HOST Publishing House / 96 pages / 21 x 21 cm / 2016

krtnik

author’s  book

Krtník žije v horách, kde zpívá liškám a vodopádu a povídá si s kameny. Žije tady a teď, nic mu neschází. Než potká Medvěda z města, který mu svými barvitými historkami o velkém světě zamotá hlavu. Medvěd vozí Krtníkovi knížky, povídají si spolu a brzy se spřátelí. Jenže pak si nový přítel klidně zmizí a Krtník poprvé v životě něco postrádá.

Kookis aren’t born, they appear. They don’t die, they disappear. Kooki lives in the hills, where he sings to the foxes and talks with the stones. He lives in the here and now, wanting for nothing — until he meets Bear from the town, whose vivid stories of the big, wide world make his head spin…A story about attachment, overambition and keenness to adapt to the expectations of those around us. It is also about resignation and courage — the courage to take responsibility for your own life and to find a way back to what you are.

2017 Golden Ribbon Award – Art section: Literature for older children and youth

selected illustrations

krtnik blue lakes
waterfalls aquarelle
moon
wave
gallery illustration
be reflected
monkey and Kooki

BEAR AND FOX/MEDVĚD A LIŠKA

 BĚŽÍLIŠKA Publishing House / 80 pages / 13 x 13 cm / 2016

medvěd a liška

author’s  book

Medvěd se rád předvádí, liška je zas dramaqueen, medvěd chce večeři a liška není žádná domácí puťka. Medvěd má lišku rád. A liška má ráda medvěda. Přesto to neznamená, že by to spolu měli vždycky jednoduché. Tereza Ščerbová namíchala roztomile výstižné domácí rozhovory s obrázky láskyplně, ovšem někdy dost drsně se pošťuchujících šelmiček. Ze začátku budete určitě fandit slabší lišce, ale i na první pohled neurvalý medvěd si vás nakonec získá také.

The bear likes to show off, the fox is dramaqueen. The bear likes the fox. And the fox likes the bear. Nevertheless, that does not mean that they have always been easy together. Tereza Sčerbová mixed deliciously homely interviews with pictures lovingly, but sometimes quite harshly calming beetles. From the beginning you will definitely cheer a weaker fox, but at first glance a bumblebee will also get you.

selected illustrations

I HRAČKY SI CHTĚJÍ HRÁT/ TOYS WANT TO PLAY AS WELL

author Ivona Březinová / Albatros Publishing House / coming soon

Žlutá kuželka zůstala sama doma, ostatní si vzaly děti do batůžků a odjely na výlet. Co si jen opuštěná kuželka počne? Taky by si chtěla hrát jako její kamarádky venku. Ale vtom se objeví Kašpárek a zahrají si spolu v loutkovém divadle. A už je tu Zlatka, zlatovlasá panenka. Za ní zavrže houpací kůň – hop! a kuželka mu sedí na hřbetě. To je zábava, houpat se! Potom kuželka skočí do kočárku k mrkacímu miminku a rozjedou se pokojíčkem. Najednou zahouká autíčko a uhání s kuželkou kolem stolu. Kuželka si pohraje s kostkami, proletí se s papírovým drakem a nakonec objeví menší kuželky –  figurky z Člověče, nezlob se. A pak se otevřou dveře, děti vběhnou do pokoje a kuželka se přivítá se svými kamarádkami. I když nejela na výlet, rozhodně se nenudila. Zažila dobrodružství a našla spoustu nových přátel!

The yellow skittle stayed at home alone, the rest took the children in their backpacks and left for a trip.
The skittle would also like to play outside like its friends. When suddenly a clown appears, and they play in the puppet theater together. Zlatka, a golden-haired girl is here, behind her rocking horse creaks. Hop!
The yellow skittle sits on its back. It’s so fun to rock back and forth. Later, the skittle jumps into the pram with the doll and they set off around the room.
The car honks its horn and dashes off with the skittle around the table. After playing with the blocks, the skittle flies a paper kite and finally finds some little skittles – pieces from a board game.
Then a door opens, children run into the room, the yellow skittle greets its friends.
The skittle was not sad that it didn’ go on the trip with its friends. It had great fun with new adventures and had made many new friends!

selected illustrations

KDO ZABIL SNÍŽKA?/WHO KILLED SNOWY?

author Petra Soukupová / HOST Publishing House / 152 pages / 17 x 23,5 cm / 2017

kdo zabil snížka obálka

Když si Martina přála psa, netušila, že se Snížkem budou samé potíže. Z malého bílého štěněte vyrostl pes, kterého skoro nikdo ve vesnici nemá rád. Dokonce i její máma se ho bojí. A tak když Martina jednoho dne najde Snížka mrtvého, hned ji napadne, že nezemřel náhodou.
Opravdu Snížka někdo zabil?
Martina se spolu s kamarády Frantou, Kájou a Viktorem pustí do vyšetřování Snížkovy smrti a jejich dobrodružné pátrání přinese nečekaná odhalení.

2018 Nomination – Golden Ribbon Award – Art section: Literature for older children and youth

2018  The White Ravens – A Selection of International Children’s and Youth Literature

selected illustrations

snížek ilustrace

MAJA A KIM

author Iva Mrkvičková / MEANDER Publishing House / 102 pages / 20 x 20 cm / 2017

maja a kim obalka

Hlavní hrdinka příběhu, malá Švédka Maja, žije v Praze pouze s tatínkem, který si otevře cukrárnu Lindberg. A ačkoli by se mohlo zdát, že Maje jsou tak splněny sny úplně všech dětí na světě, něco důležitého jí chybí – maminka, která zůstala v jejím rodném Švédsku s novým manželem. Maja ráda kreslí, a tak své radosti, smutky i dobrodružné zážitky z jedné pražské půdy zaznamenává na papír. Co se však nestane – postupem času zjišťuje, že její obrázky mají moc měnit okolní svět.

selected illustrations

ARABIAN MYTHOLOGY/KRÁL SVĚTLA, ARABSKÉ MÝTY, POHÁDKY A LEGENDY

author Jiří Tomek / ARGO Publishing House / 380 pages / 2016

Kniha je bohatým, reprezentativním souborem různých žánrů arabské lidové vypravěčské tvorby – v jeho mýtech se prolínají staroarabské (předislámské) mýtické náměty s lidovými, nábožensko-legendárními a koranickými vyprávěními islámské epochy – jeho legendy, báje a pověsti barvitě líčí tradice o vládcích jihoarabských říší a starých zaniklých kmenech a vypravují příběhy o pouštních beduínech a o slavných králích a královnách předislámské doby. Součástí souboru je i rytířská epopej, humoristická novelka a pohádková milostná romance. V lidových pohádkách osmi arabských zemí jsou snad zastoupeny všechny typy arabské lidové pohádky, které obsahují spoustu velice neobvyklých pohádkových motivů a fantastických elementů.

selected illustrations

LOOKING FOR A STAR/HLEDÁ SE HVĚZDA

author  Lenka Brodecká / HOST Publishing House / 232 pages / 2015

hleda se hvezda

Dobrodružná pohádková detektivka nejen pro princezny. Za sedmero horami a sedmero staletími leží království Zářivé hvězdy. Dlouhá léta tam vládl klid a mír, protože zemi chránil bájný meteorit, který kdysi spadl z nebe. Všichni zločinci se té zázračné noci změnili v kamenná vejce. Zlo zmizelo. Avšak v den, kdy započíná náš příběh, v týž den, kdy na královský hrad přichází nový kašpárek, se náhle ukáže, že Zářivou hvězdu — onen bájný meteorit — někdo ukradl. V kamenných vejcích to pracuje, hrad s napětím očekává útok zlých sil.

A thrilling tale of adventure for little princesses and young detectives alike. Beyond seven mountains and seven centuries lies a kingdom called Shining Stars. For many years calm and peace reigned in this land because it was protected by a mythical meteorite that once fell from the heavens. On that miraculous night, all criminals were turned into eggs made of stone. Wickedness was banished. But on the day when our story begins, the very day when a new jester arrives at the royal castle, it turns out that the Shining Star—the meteorite of the myth—has been stolen. Something is going on inside the stone eggs, and the castle is bracing itself for an attack by forces of evil. There is only one way to avert a catastrophe: by tracking down the thief and so returning the Shining Star to the castle. This gargantuan task is taken on by a couple of adorable detectives – a remarkable jester with only one bell and a little, rather lonely princess. Can these two save the kingdom?

selected illustrations

balloon illustration

CHINKS/ŠKVÍRY

author Marka Míková / ARGO Publishing House / 2014

chinks cover

Škvíry. Praskliny a pukliny. Zničehonic se začnou všude objevovat – na zdech domů, na stropě, pod schody, v zemi. Lidé si jich všímají, ale jen Matylda sebere odvahu a do jedné vleze. A pak do druhé. A taky do tajné chodby pod kostelem. A vždycky se ocitne někde jinde, v jiném světě, v budoucnosti. Ve světě plném obrazů zvířat a jemné hudby, světě, kde je všechno přátelštější, laskavější, kde najde svou ztracenou maminku i vysvětlení, proč musela prožít dětství bez ní…

Chinks. Cracks and fissures. They start to appear out of nowhere – in walls, in the ceiling, under the stairs, on the ground. People notice them but only Matylda musters the courage to crawl into one of them. And then to another. To the secret passage below the church. And every time she finds herself at another place, in another world, in future. In a world full of animal pictures and gentle music, in a world where everything is friendlier, kinder, where she finds both her lost mum and an explanation, why she had to spend her early years without her…

selected illustrations

2015 Golden Ribbon Award – Art section: Literature for older children and youth

A LONG DISTANCE RUN/BĚH NA DLOUHOU TRAŤ

author Robin Král / BĚŽÍLIŠKA Publishing House / 24 pages / 15 x 10 cm /  2016

Humorné verše Robina Krále s morbidním nádechem o tom, jak se polámané údy po srážce s tramvají rozutekly užívat si po světě, aby se po čase vrátily spolu se svou majitelkou do normálního života. Mezi ilustracemi Terezy Ščerbové nechybí obrázky operačního sálu ani ztřeštěné scénky, ve kterých si zdivočelé nohy užívají jízdy se psím spřežením nebo na moři. Akčnost se mísí se snovostí, morbidní humor střídají kouzelní králíčci. Růžoví. V teniskách. No a?

The seventh booklet of the Mikroliška series, a pocket edition of short stories and poems for the reading needs of children on the move. On her way home from the competition, sports enthusiast Šárka does not take enough care on the road and after her collision with a tram, she is almost born again.