BOOKS

KOOKI  / KRTNÍK

HOST Publishing House / 96 pages / 21 x 21 cm / 2016
Krtník žije v horách, kde zpívá liškám a vodopádu a povídá si s kameny. Žije tady a teď, nic mu neschází. Než potká Medvěda z města, který mu svými barvitými historkami o velkém světě zamotá hlavu. Medvěd vozí Krtníkovi knížky, povídají si spolu a brzy se spřátelí. Jenže pak si nový přítel klidně zmizí a Krtník poprvé v životě něco postrádá.
Kookis aren’t born, they appear. They don’t die, they disappear. Kooki lives in the hills, where he sings to the foxes and talks with the stones. He lives in the here and now, wanting for nothing — until he meets Bear from the town, whose vivid stories of the big, wide world make his head spin…A story about attachment, overambition and keenness to adapt to the expectations of those around us. It is also about resignation and courage — the courage to take responsibility for your own life and to find a way back to what you are.

Arabian mythology / Král světla, arabské mýty, legendy a pohádky

author Jiří Tomek / Argo Publishing House / 380 pages / 2016

Kniha je bohatým, reprezentativním souborem různých žánrů arabské lidové vypravěčské tvorby – v jeho mýtech se prolínají staroarabské (předislámské) mýtické náměty s lidovými, nábožensko-legendárními a koranickými vyprávěními islámské epochy – jeho legendy, báje a pověsti barvitě líčí tradice o vládcích jihoarabských říší a starých zaniklých kmenech a vypravují příběhy o pouštních beduínech a o slavných králích a královnách předislámské doby. Součástí souboru je i rytířská epopej, humoristická novelka a pohádková milostná romance. V lidových pohádkách osmi arabských zemí jsou snad zastoupeny všechny typy arabské lidové pohádky, které obsahují spoustu velice neobvyklých pohádkových motivů a fantastických elementů.

Looking for a star / Hledá se hvězda

author Lenka Brodecká / HOST Publishing House / 232 pages / 2015
A thrilling tale of adventure for little princesses and young detectives alike. Beyond seven mountains and seven centuries lies a kingdom called Shining Stars. For many years calm and peace reigned in this land because it was protected by a mythical meteorite that once fell from the heavens. On that miraculous night all criminals were turned into eggs made of stone. Wickedness was banished. But on the day when our story begins, the very day when a new jester arrives at the royal castle, it turns out that the Shining Star—the meteorite of the myth—has been stolen. Something is going on inside the stone eggs, and the castle is bracing itself for an attack by forces of evil. There is only one way to avert a catastrophe: by tracking down the thief and so returning the Shining Star to the castle. This gargantuan task is taken on by a couple of adorable detectives – a remarkable jester with only one bell and a little, rather lonely princess. Can these two save the kingdom?
Dobrodružná pohádková detektivka nejen pro princezny. Za sedmero horami a sedmero staletími leží království Zářivé hvězdy. Dlouhá léta tam vládl klid a mír, protože zemi chránil bájný meteorit, který kdysi spadl z nebe. Všichni zločinci se té zázračné noci změnili v kamenná vejce. Zlo zmizelo. Avšak v den, kdy započíná náš příběh, v týž den, kdy na královský hrad přichází nový kašpárek, se náhle ukáže, že Zářivou hvězdu — onen bájný meteorit — někdo ukradl. V kamenných vejcích to pracuje, hrad s napětím očekává útok zlých sil.
Selected works

Chinks / Škvíry

author Marka Míková/ Argo Publishing House / 2014
Chinks. Cracks nad fissures. They start to appear out of nowhere – in walls, in the ceiling, under the stairs, in ground. People notice them but only Matylda musters the courage to crawl into one of them. And than to another. To the secret passage below the church. And every time she finds herself at another place, in another world, in future. In a world full of animal pictures and gentle music, in a world where everything is friendlier, kinder, where she finds both her lost mum and an explanation, why she had to spend her early years without her…
Škvíry. Praskliny a pukliny. Zničehonic se začnou všude objevovat – na zdech domů, na stropě, pod schody, v zemi. Lidé si jich všímají, ale jen Matylda sebere odvahu a do jedné vleze. A pak do druhé. A taky do tajné chodby pod kostelem. A vždycky se ocitne někde jinde, v jiném světě, v budoucnosti. Ve světě plném obrazů zvířat a jemné hudby, světě, kde je všechno přátelštější, laskavější, kde najde svou ztracenou maminku i vysvětlení, proč musela prožít dětství bez ní…
Selected works

A long distance run / Běh na dlouhou trať

author Robin Král/ Běžíliška Publishing House /  24 pages / 15 x 10 cm  / 2016
The seventh booklet of the Mikroliška series, a pocket edition of short stories and poems for the reading needs of children on the move. On her way home from competition, sports enthusiast Šárka does not take enough care on the road and after her collision with a tram she is almost born again.
Humorné verše Robina Krále s morbidním nádechem o tom, jak se polámané údy po srážce s tramvají rozutekly užívat si po světě, aby se po čase vrátily spolu se svou majitelkou do normálního života. Mezi ilustracemi Terezy Ščerbové nechybí obrázky operačního sálu ani ztřeštěné scénky, ve kterých si zdivočelé nohy užívají jízdy se psím spřežením nebo na moři. Akčnost se mísí se snovostí, morbidní humor střídají kouzelní králíčci. Růžoví. V teniskách. No a?
Selected works 

Bear and Fox / Medvěd a liška

Běžíliška Publishing House / 80 pages / 13 x 13 cm / 2016
Medvěd se rád předvádí, liška je zas dramaqueen, medvěd chce večeři a liška není žádná domácí puťka. Medvěd má lišku rád. A liška má ráda medvěda. Přesto to neznamená, že by to spolu měli vždycky jednoduché. Tereza Ščerbová namíchala roztomile výstižné domácí rozhovory s obrázky láskyplně, ovšem někdy dost drsně se pošťuchujících šelmiček. Ze začátku budete určitě fandit slabší lišce, ale i na první pohled neurvalý medvěd si vás nakonec získá také. Hravá a milá knížka pro všechny medvědy a lišky, nejen pro rodiče našich nynějších i teprve budoucích čtenářů.
Selected works

Honey babies – wallpaper / tapeta

Industra / 2016
http://ta-pe-ty.cz/honey-babies